Logo Adstructie

Op zoek naar campagnes en PR die vertrekken vanuit de kracht van een goed verhaal? Maak kennis met PersonalizedPR: de methode voor communicatie in zorg en welzijn die vertrekt vanuit wat de cliƫnt wil verwachten

Team-empowerment
Team-empowerment

Trajecten PersonalizedPR voor teams vanaf 6 personen

Het doel van trajecten van PersonalizedPR is een korte pitch-film van ieder individueel teamlid. De goed afgewogen, helder geformuleerde en krachtig geproduceerde boodschap van ieder afzonderlijk teamlid wordt via de eigen netwerkkanalen richting de doelgroep verspreid. Bij PersonalizedPR wordt ieder teamlid zelf het middel tot betere bekendheid en getrouwer verwachtingsmanagement.

De eerste stap van de training is het missiestatement individueel maken. Tweede stap is inzicht in het eigen netwerk en de kringen van invloed. De derde stap is om deze twee zaken te koppelen in het maken van een sterke en persoonlijke pitch, gebruikmakend van de kennis van storytelling.  

Zo krijgen we een pitch-film met de werking van PersonalizedPR: de doelgroep écht bereiken.

Het traject van PersonalizedPR is zo ontworpen dat iedereen de koppelingen kan gaan maken tussen missiestatement, eigen netwerk, de kringen van invloed, de trucs van goede storytelling en de pitch.

Een traject van PersonalizedPR duurt drie dagen en eindigt met een indivduele instructie als de pitch-film klaar is. Het traject kan ook in drie keer drie uur, bijvoorbeeld in drie avonden. Er wordt van de deelnemers het maken van thuisopdrachten verwacht.

Bel met 020-73 73 369 voor verdere informatie en een prijsindicatie.

Waarvoor is PersonalizedPR bedoeld?

De medewerkers zijn competent in het leveren van de dienst, de belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zijn gemotiveerd...

…maar toch haalt de organisatie niet het aantal beloofde contactmomenten met de doelgroep.

Het ligt dan niet aan de dienst, maar aan te weinig ingezette vaardigheden om via de juiste netwerkcontacten bij de doelgroep te komen. Dat valt of staat met de pr-waarde van de boodschap die de individuele medewerker over probeert te brengen.

Voordat de stress over het niet halen van de doelstellingen van het project het hele gebeuren ondergraaft, moet er ingegrepen worden.

Het traject van PersonalizedPR is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring van Maarten Muis in het herkennen van de valkuilen in projecten in zorg, welzijn en de belangenbehartiging. Schaamte of zondebokken zoeken is niet nodig, want het is een veelvoorkomende weeffout in de manier waarop projecten worden ontwikkeld. Het is niet het falen van de projectleiding.

Adstructie heeft PersonalizedPR ontwikkeld vanuit de praktijk en behaalde steeds goede resultaten. Het gaat daarbij niet om het aantal hits dat uw filmpje haalt of het aantal flyers of magazines dat u verspreid, maar of het de doelgroep bereikt en tot contactmomenten leidt.

Een traject van PersonalizedPR bestaat uit inspiratie, kennisoverdracht en communicatietraining in het Adstructiecentrum vlakbij Amsterdam Centraal Station. En aan het eind van het traject heeft het team van elk lid een strak geproduceerd pitch-filmpje. 

De organisatie is dan niet alleen beter getraind in het bereiken van de doelgroep, maar heeft gelijk het mediaproduct in handen om dat te realiseren.

Wat is Personalized PR van Adstructie? from Adstructie on Vimeo.

Kom kennismaken met Adstructie!

Plan een afspraak in en kom langs om kennis te maken met Adstructie op de Veembroederhof 105. Geheel vrijblijvend vertel ik je over wat mogelijk is bij Adstructie.

Plan een afspraak in de agenda hieronder.

Image
Image

Seminar

In de seminar 'Hoor wat ik voor je kan betekenen' neemt Maarten Muis je mee langs de elf tips uit het luisterboek. In twee uur worden je de bouwstenen van de methodiek van PersonalizedPR aangereikt, een manier van communiceren die Maarten vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige ontwikkelde.

In de seminar is er voldoende ruimte de eigen werkpraktijk te spiegelen aan de elf tip en aan de praktijk van de andere deelnemers. Gedurende de seminar is het Adstructie-centrum de broedkamer van goede ideeën hoe we samen kunnen zorgen voor beter verwachtingsmanagement in zorg en welzijn. Bestel de kaarten hieronder:

Films met een dosis PersonalizedPR

De slimme coaching en training in een traject PersonalizedPR zorgt er voor dat het teamlid in een korte pitch de juiste boodschap overbrengt. In een traject van PersonalizedPR maakt Adstructie van ieder teamlid een korte film van maximaal een halve minuut, waarin verteld wordt wat zijn of haar individuele missiestatement is. 

De films van Adstructie worden geproduceerd door het team bestaande uit Nathalie Hennis (fotografie), Tim Egmond (geluid) en Stein van der Zon (animatie), drie zelfstandige mediaprofessionals, die goed op elkaar ingespeeld zijn. Door te zorgen dat de foto's, animaties en het geluid ieder de juiste aandacht krijgen, heeft het team na een traject PersonalizedPR een professioneel ogend mediaproduct van ieder teamlid. Het teamlid kan dan zelf de film, vindbaar op een speciaal Vimeo-kanaal, delen met zijn of haar omgeving.

Na een traject van PersonalizedPR heeft u een serie portretten van de teamleden. Wilt u de films in eigen stijl, dan kan dat tegen meerprijs geregeld worden. Stein, Nathalie en Tim staan klaar om het team te laten schitteren!

Welzijn Op Recept from Adstructie on Vimeo.

Stein, Nathalie en Tim
Stein, Nathalie en Tim
Image

Seminar over kennisoverdracht

De Kunst van Kennisoverdracht

Of waarom stagebegeleiding alleen succesvol kan zijn bij basale kennis van het leerproces

 

David Hidajattoellah en Maarten Muis

Amsterdam, 2 februari 2017

Inleiding

Opleidingen, cursussen en trainingen bereiden iemand voor op de beroepspraktijk. Doel is het leren van theorie en handelingsvaardigheden, die nodig zijn voor het gekozen beroep en takenpakket. Voorbeelden hiervan zijn beroepsopleidingen als verpleegkunde, maar het kan ook een eenmalige cursus voor een specifieke methodiek zijn. 

Het ontwerp van de opleiding of cursus hoort aan te sluiten op de eisen van de beroeps- en taakuitoefening. Een vakkundig ontworpen curriculum (de inhoud van de opleiding of cursus) is nodig voor een goed verloop van het leerproces van de student. Het zorgt ervoor dat de instructie leidt tot leren en de juiste toepassing van de geleerde kennis in de praktijk. Een goed ontworpen curriculum maakt ook mogelijk dat er gerichte en goede feedback gegeven wordt gedurende het leerproces en de stage.

Dit lijkt makkelijk, maar schijn bedriegt: het blijkt namelijk steeds weer dat zich bij stages problemen voordoen. 

 

Stage

De functie van een stage is om de geleerde stof toe te leren passen in de praktijk. Het zorgt ervoor dat de student goed voorbereid is op zijn toekomstige beroepspraktijk. Het is daarom belangrijk dat stages goed geregeld zijn. Het probleem is vaak niet de theoretische kennis van de student, maar er gaat vaak veel mis in de communicatie op de werkvloer. We pleiten er voor bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding, cursus en training beter aandacht te geven aan de kunst van de kennisoverdracht. Want of de student en cursist de kennis ook daadwerkelijk in de praktijk brengt, hangt vooral af of de instructie effectief en volledig genoeg was. Didactiek is dan ook een vak op zich.

 

Consequenties

Als de stage-activiteiten niet zo goed aansluiten op de beroepspraktijk, kan de student bepaalde opdrachten niet of minder goed uitvoeren. Dit kan leiden tot irritatie bij de student, stagebegeleider en diegene die deze student heeft opgeleid of getraind. De student zit dan klem tussen verwachtingen die de docent of trainer heeft gewekt met het curriculum en, vanuit het bedrijf, de verwachtingen van de stagebegeleider wat betreft de stagiair ook daadwerkelijk waar kan maken.  Anders gezegd: de stagiair zit vaak klem tussen de verwachtingen van de opleidingen en wat er mogelijk is op de stageplek. Volgens ons is dat vooral een gevolg van de te lage kwaliteit van de instructie. De kunst van de kennisoverdracht wordt door te weinig mensen op de werkvloergoed beheerst.

 

Feedback

Afgezien van de conflicten die uit verkeerde verwachtingen voortkomen, wordt vooral het proces van feedback dan bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Diegene die de opleiding of cursus doceert geeft feedback op basis van de eisen daarvan. De stagebegeleider vanuit het bedrijf geeft feedback op basis van de beroepspraktijk en de verwachtingen van het bedrijf. De feedback ervaren de stagiairs in veel gevallen als misplaatst of onterecht.

Feedback die niet goed werkt beïnvloedt het leerproces negatief. Het heeft gevolgen voor de motivatie van de stagiair. Daarnaast ervaart de stagiair geen optimaal leerproces tijdens de periode waarin hij de praktijk en theorie moet integreren.

Goed feedback geven bij stages kan je leren. Dat begint vooral met kennis van hoe leren werkt, zodat kan worden ingeschat wat de stagiair in de tijd dat hij of zij op de werkvoer oefent, zich eigen kan maken.

 

Instructie

De stagebegeleider geeft instructie op basis van de verwachtingen van het bedrijf. Als er echter een gat is tussen de eisen van de opleiding, het curriculum van de opleiding en de verwachtingen van het bedrijf dan kan er minder goed instructie worden gegeven door de stagebegeleider.

In de praktijk blijkt dat stagebegeleiders met hun instructie vaak onvoldoende aansluiten bij de voorkennis van de student. Dit heeft tot gevolg dat het leerproces van de student negatief beïnvloedt wordt en dat de motivatie tijdens de stage minder wordt of verdwijnt. Het herkennen of de instructie ook begrepen wordt (dus tot leren leidt) is dan van cruciaal belang voor de communicatie.

 

Conclusie

Stages koppelen de theorie en de praktijk en moeten zorgen voor integratie van beide. Dit proces begint met het geven van goede instructie.

Stagebegeleiders kunnen op eenvoudige wijze de kunst van de kennisoverdracht onder de knie krijgen. Instructie geven op de werkvloer is wat iedereen die met stagiaires te maken heeft, moet kunnen. Die vaardigheid begint met de basale kennis van hoe leren werkt.

 

Seminar

Op basis van ervaring in de praktijk, hebben we een seminar ontwikkeld waarin we medewerkers meenemen in de ontwikkeling van hun vaardigheid als instructeur. De seminar kunst van kennisoverdracht gaat in op hoe je op systematische wijze instructie kunt ontwerpen en kunt geven. Daarnaast wordt ingegaan op problemen die voorkomen bij instructie geven en hoe deze kunnen worden voorkomen.

 

Bestel kaarten via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-kunst-van-kennisoverdracht-31180691287

Contact

T 020 – 73 73 369