Data-analyse

tagline_p2

Data-analyse

Er is steeds meer data beschikbaar binnen een bedrijven en organisaties binnen velerlei sectoren zoals zorg en welzijn, onderwijs en commercie etc. Er komt in 2016 wereldwijd dagelijks naar schatting 2,5 triljoen data bij. De verwachting is dat er in 2020 wereldwijd dagelijks 240 exabytes bijkomt. De hoeveelheid data die beschikbaar is binnen een bedrijf of een organisatie neemt dus aanzienlijk toe per dag. Bedrijven en organisaties nemen beslissingen op basis van de beschikbare data. De totale kosten voor het analyseren van deze data wereldwijd was 143,3 miljard in 2016 en het zal alleen maar toenemen de komende jaren.
Wij bieden diensten aan op het gebied van onderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse die u kunnen helpen bij het analyseren van alle beschikbare data.
Adstructie biedt de volgende diensten aan:


1.Methologisch advies
Methodologisch advies is advies over bijv. de onderzoeksmethode, het ontwerp van het onderzoek, meten van de variabelen en de meetinstrumenten. Wij bieden hulp en ondersteuning bij bijvoorbeeld het opzetten van het onderzoek, bepalen van de juiste kwalitatieve of kwantitatieve analyse(s), ontwikkelen van meetinstrumenten zoals een survey. Ons team van ervaren methodologen staat klaar om uw adviseren over methodologische vragen. 
2.Kwantitatieve data-analyse
Mogelijk heeft u reeds data verzameld of is er data beschikbaar die geanalyseerd moet worden dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Wij voeren de benodigde statistische analyses uit en rapporteren de resultaten van de analyses. Mocht u niet weten welke statistische analyses kunnen worden uitgevoerd om uw onderzoeksvragen te beantwoorden dan kunnen wij dit voor u uitzoeken.  Ons team van ervaren statistici staat voor u klaar om de statistische analyses uit te voeren en uw advies te geven over de benodigde statistische analyses om uw onderzoeksvragen te beantwoorden. 
3.Kwalitatieve data-analyse
De analyse van de data hoeft niet altijd kwantitatief van aard te zijn. Het kan ook gaan om kwalitatieve data-analyse. U kunt bijvoorbeeld data van interviews of focusgroepen hebben. Wij kunnen deze data voor u analyseren en de resultaten rapporteren. Mocht u niet weten welke kwalitatieve analyses kunnen worden uitgevoerd om uw onderzoeksvragen te beantwoorden dan kunnen wij dit voor u uitzoeken.  Wij kunnen de juiste kwalitatieve analyses voor u bepalen. Deze kwalitatieve analyses kunnen we vervolgens voor u uitvoeren en de resultaten rapporteren. Ons team van ervaren kwalitatief onderzoekers staat voor u klaar om de kwalitatieve analyses uit te voeren en uw advies te geven over de benodigde kwalitatieve analyses om uw onderzoeksvragen te beantwoorden. 
4.Onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren
U heeft veel data beschikbaar binnen uw organisatie of bedrijf. U wil deze maximaal benutten maar hebt niet de tijd of de expertise om deze data te analyseren met het oog op onderzoeksvragen vanuit de organisatie. Wij kunnen dan het gehele onderzoek voor u uitvoeren. Wij kunnen dan het onderzoek opzetten, uitvoeren en de resultaten rapporteren. Wij kunnen het gehele kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoek uitvoeren voor u. Ons team van ervaren kwantitatief en kwalitatief onderzoekers staat klaar voor u om het gehele onderzoek uit te voeren.

 

David helpt met data-analyse

Met David Hidajattoellah heeft Adstructie een statisticus, wiskundige en data-analist in huis die uw data geschikt maakt voor de volgende stap. David is lid van EAM (European Association for Methodology), VVS+OR (Vereniging van statistici en operational research), Young Statisticians en Statisticians Without Borders. Ook uw data laten analyseren of klaar laten maken voor analyse? Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Image