logo_p1 tagline_p2

Trainingen

Training bij Adstructie

Leren, Ontwikkelen en persoonlijke groei zijn belangrijk voor je zelfontplooiing. Wij vinden dat leren en ontwikkelen een standaard onderdeel moet zijn van je ontwikkeling als persoon. Onze trainingen zijn gericht om je optimaal te laten groeien en ontwikkelen.

De trainingen zijn opgedeeld in drie thema’s:

 1. groei en persoonlijke ontwikkeling
 2. ICT en technologie
 3. PR en organisatie

Ik wens jullie veel leerplezier en hoop jullie te zien bij de trainingen en de workshops.


Maarten Muis
Directeur Adstructie

Image
Image

Groei en persoonlijke ontwikkeling

Méér vrienden met sociale media, maar dan wel veilig!

De training omvat 3 bijeenkomsten van elk 3 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers met sociale media. Ook wordt ingegaan op de grenzen van sociale media en wat je wel of niet post op sociale media. Er is aandacht voor mogelijk negatieve ervaringen op sociale media en hoe je dit voorkomt als wel hoe je je grenzen m.b.t. sociale media bewaakt. Tot slot wordt ingegaan op privacy en sociale media. Als middel om je sociale media-gebruik te monitoren maak je ook kennis met app Reality Keeper.

Deze training is bedoeld voor mensen, die meer vrienden willen maken, maar dat ook veilig willen doen. 

Op welk niveau je ook actief bent, deze training geeft je de tools om het beter te doen.

Data:

 • Dinsdag 13 november 12-15 uur
 • Dinsdag 20 november 12-15 uur
 • Dinsdag 27 november 12-15 uur

Docenten: 
David Hidajattoellah
Jeffrey Spekkers

Plaats: Adstructie-centrum, Amsterdam

Prijs: € 90,- (particulier tarief) €195,- (organisatie tarief))

Interesse? Be; 020-7373369 of mail met Hilda

Image

Voorbij Zelfstigma

De workshop gaat d.m.v. interactieve werkvormen in op rolmodellen om uiteindelijk te komen tot tegelwijsheid. Er wordt uitgelegd wat zelfstigma is en welke rolmodellen je hebt. Daarnaast breng je de voor jou belangrijke kwaliteiten van je rolmodel en jezelf in kaart. Aan de hand hiervan wordt gekomen tot een wijze spreuk die op een tegel komt. 

Doelgroep:
Cliënten, familieleden, hulpverleners en ervaringsdeskundigen

Datum:
De workshop wordt aangeboden op de onderstaande dagen en tijd.

 • 22 november 2018 13.00 – 14.30
 • 8 december 13.00-14.30

Locatie:
De workshop vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam.
Docent:
Maarten Muis
Maarten is antropoloog en directeur van Adstructie. Hij is al jaren actief op het terrein van beeldvorming rond psychiatrische diagnoses. Hij is schrijver van het boek Meer dan dat... Deze workshop ontwikkelde hij naar de laatste inzichten van hoe zelfstigma van grote invloed is op iemands herstel. 
Kosten:
De kosten voor de workshop zijn 25 euro (particulier tarief) en €65,- (organisatie tarief).
Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam

 

Image

Empowerment

De training Empowerment omvat 5 dagen. Op de dag 1 wordt uitgezocht wat je krachtbronnen zijn, hoe je deze kunt vinden en hoe je deze kunt aanwenden om zodoende succesvol te zijn. Dag 2 onderzoekt hoe je situaties anders kunt analyseren en bewust wordt van hoe je kijkt naar een situatie. Dag 3 wordt ingegaan hoe je je goed kunt voelen en hoe je jezelf meer kunt empoweren. Dag 4 gaat in op je hobby’s en hoe je denken je functioneren beïnvloedt. Tevens zal worden ingegaan op de relatie tussen denkpatronen en kijken naar situaties en je verwachtingen ten aanzien van jezelf. 
Tot slot wordt ingegaan op de relatie met hoe je je denkpatronen kunt veranderen waardoor je jezelf meer kunt empoweren. Tijdens de 5e dag wordt ingegaan op de relatie tussen acties die je uitvoert en je eigen denkpatronen. Hierbij staat centraal het doorbreken van je eigen denkpatronen en het veranderen van de hieruit voortvloeiende acties. Tot slot wordt ingegaan op hoe het veranderen van de eigen denkpatronen en de hieraan gerelateerde acties ten goede kunnen worden gekeerd zodat je jezelf meer empowered, je jezelf beter en succesvoller voelt en meer je eigen kracht kunt aanwenden. 


Doelgroep:
(ex)-Cliënten uit de Ggz/zorg


Data en tijd:
De training wordt aangeboden op de onderstaande dagen en tijd.

 • 10 – 14 december 12.00 – 17.00

Lokatie:
De training vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam. 


Docent:
David Hidajattoellah. 
David is docent Engels/Wiskunde/Statistiek en onderwijskundige. Hij heeft meer dan 10 jaar trainingen voor ervaringsdeskundigen ontwikkeld en gedoceerd. Voorbeelden hiervan zijn de GEO, Basistraining Ervaringskundigheid, Training Kwartiermaken. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs.

 
Kosten:
De kosten voor de workshop zijn 225 euro p.p.

 

Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam

Image

Kunst van de kennisoverdracht

Leren en instructie komt overal voor. Leren doe je op school, op de werkplek, incidenteel en op vele andere plekken. Instructie kan specialistisch zijn of juist meer praktijkgericht en vele andere vormen hebben. Iedereen geeft instructie en houdt zich met leren bezig. Denk bijvoorbeeld aan stagebegeleiding. Het vermogen om goede instructie te geven wordt automatisch aangenomen. Leren en instructie is echter een vak. 
In deze seminar zal worden ingegaan op wat instructie en leren is en hoe je goed instructie geeft. Instructie leidt niet altijd tot leren zoals in praktijk vaak blijkt. Daarom zal ook een inleiding worden gegeven op een manier om instructie tot leren te laten leiden. Na de seminar begrijp je beter waarom sommige instructies niet leiden tot leren.  


Doelgroep:
Iedereen die geïnteresseerd is in het geven van instructie of onderwijs in het algemeen.

 
Datum/tijd:
De workshop wordt aangeboden op de onderstaande dagen en tijd.

 • 25 oktober 2018 14.00 – 16.30
 • 21 november 2018 13.00 – 15.30

Lokatie:
De workshop vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam. 

Docent:
David Hidajattoellah
David is docent, onderwijskundige, statisticus,wiskundige en informaticus. Hij heeft meer dan 20 jaar Engels, wiskunde/statistiek, en Nederlands als 2e taal (NT2) gedoceerd. Hij heeft nieuwe docenten begeleid en opgeleid. Hij heeft daarnaast meer dan 10 jaar onderwijs ontwikkeld en verzorgd voor ervaringsdeskundigen. Tevens heeft hij o.a. elearning en onderwijstechnologie ontwikkeld en onderzocht. Hij heeft traditioneel onderwijs en elearning ontwikkeld voor verschillende doelgroepen zoals Akzo Nobel, Stichting Lezen en Schrijven.

 
Kosten:
De kosten voor deze workshop zijn €25,- (particulier tarief) en €65,- (organisatie tarief)


Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam

Image
Image

ICT en Technologie

eHealth voor de GGz

Er zijn steeds meer apps beschikbaar voor de medische sector. De ontwikkeling van ICT technieken verloopt snel. Deze technieken worden steeds meer toegepast op  de ontwikkeling van apps.  Maar welke apps zijn er nu eigenlijk en welke ICT-technieken passen zij toe op de apps. Jullie hebben misschien zelfs wel ideeën voor apps. Patiëntenorganisaties, cliënten of cliëntenraden hebben inzicht in de ICT behoeften van hun leden of de cliënten. Maar hoe kun je hen nu eigenlijk betrekken bij de ontwikkeling van apps.
Tijdens deze workshop worden verschillende ICT technieken uitgelegd en worden voorbeelden gegeven van apps die de uitgelegde ICT technieken toepassen. Gedurende een interactieve sessie kunnen jullie zelf ideeën voor apps bedenken en uitwerken. Bij deze ideeën voor een app kunnen de uitgelegde ICT technieken worden toegepast. Daarnaast zal worden ingegaan op hoe je nu eigenlijk de leden van patiëntenorganisaties dan wel cliënten (van cliëntenraden) kunt betrekken bij de ontwikkeling van apps. 


Doelgroep:
GGz/Zorg professionals, GGz/Zorgbeleidsmakers, ervaringswerkers


Datum/tijd:
De workshop wordt aangeboden op de onderstaande dagen en tijd.

 • 14 november 2018 13.00 – 16.30

Locatie:
De workshop vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam.


Docent:
David Hidajattoellah.  
David is informaticus, statisticus, wiskundige en docent/onderwijskundige. Hij is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, machine leren en big data. Hij heeft vele jaren ervaring met de toepassing van informatica in de zorg en het onderwijs. 


Kosten:
De kosten voor de workshop zijn €25,- (particulier tarief) en €65,- (organisatie tarief)


Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam

Image
Image

PR en organisatie

WinterSchool

De winterschool omvat 5 dagen. Dag 1 wordt ingegaan op het belang van persoonlijke doelen stellen en het formuleren van deze doelen. Dag 2 gaat in op de doelen van de organisatie, het belang van een netwerk en waarvoor het gebruikt kan worden. Dag 3 gaat in op jouw kring van invloed en het gebruik van sociale media zoals Linkedin en twitter. Dag 4 en 5 wordt ingegaan op gaat in hoe je je verhaal vertelt en presenteert. Je leert technieken voor het houden van een pitch. Na 5 dagen kun je je netwerk effectief aanwenden, persoonlijke vertalen naar de contacten in je netwerk, sociale media effectief gebruiken, en je verhaal op een effectieve presenteren. 


Doelgroep:
Cliënten, cliëntenraadsleden, ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen


Data en tijd:
De winterschool 2018 wordt gehouden van 17 – 21 december 2018. De bijeenkomsten zijn van 11.00 tot 15.00. 


Lokatie:
De training wordt gehouden in het kantoor van Adstructie op de Veembroederhof 105 te Amsterdam. 


Docent:
David Hidajattoellah
David is docent, onderwijskundige, wiskundige, statisticus en informaticus. Hij is gespecialiseerd in leren in organisaties en scholen. Hij doet reeds meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar organisatie-ontwikkeling, organisatiekunde en management in de zorg. 
Guiselaine Capella
Guiselaine is ook sociaal ondernemer en heeft uitgebreide ervaring met klantonderzoek, het opzetten en uitvoeren van enquêtes en data-analyse. Zij combineert haar eigen ervaringskennis in zorg en welzijn met succesvolle productontwikkeling. 


Kosten:
De kosten voor deze workshop zijn 225 euro p.p.


Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam 

Image

Personalized PR, Online branding en social media

Personalized PR is méér dan alleen offline netwerken. Je hebt ook te maken met branding online. Je kunt dan denken aan een merk of jezelf sterk online neerzetten. Dit kan met Sociale Media. 

In de 3 uur durende workshop wordt ingegaan op:

 • Welke Sociale Media bij je past
 • Hoe je Sociale Media kan inzetten om jezelf of merk neer te zetten
 • Hoe je netwerkt via Sociale Media.

Aanbod komen LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Na de workshop ben je in staat:

 • Een keuze te maken uit het grote aanbod aan Sociale Media 
 •   om in te zetten om te netwerken of je online branding
 • Hoe je jezelf online kan branden
 • Te netwerken online

Doelgroep: 
Iedereen die start met sociale media en startend ondernemer is


Datum/tijd:
De workshop vindt plaats 25 september van 10.00 tot 13.00


Lokatie:
De training vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam. 


Docent:
Guiselaine Capella
Guiselaine verzorgt de Sociale Media voor verschillende organisaties. Daarnaast weet ze wat het is om een psychische vlekje te hebben en jezelf te moeten branden online voor vrijwilligerswerk en/of werk.


Kosten:
De kosten voor de workshop zijn 75 euro per persoon. 


Meer informatie:
Meer informatie over de training kan worden verkregen door te mailen naar Guiselaine  
 

Image

Personalized PR, online branding en website

Personalized PR is meer dan alleen offline netwerken. Je hebt ook te maken met branding online. Je kunt dan denken aan een merk of jezelf sterk online neerzetten. Dit kan met een blog of website. 

In de 3 uur durende workshop ga ik in op:

 • Hoe je een blog of website online begint
 • Hoe je Sociale Media kan inzetten om jezelf of merk neer te zetten
 • Hoe je een opmaak kiest die bij je past
 • Hoe je je website promoot

Aanbod komen WordPress, tips & tricks, bloggen, plugins, widgets, foto's en videos, teksten, thema uitkiezen, SEO.

Na de workshop heb je:

 • Een simpele WordPress site online staan
 • Hoe te bloggen
 • Hoe je website te promoten online

Doelgroep:
Iedereen die start met sociale media en het bouwen van websites


Datum/tijd:
De workshop vindt plaats op 5 november van 13.00 – 16.00.


Locatie:


De training vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam.

 
Docent:
Guiselaine Capella
Guiselaine heeft verschillende websites in WordPress gebouwd voor opdrachtgevers en ook aan diverse mensen workshops gegeven om een WordPress website te bouwen. Daarnaast weet ze wat het is om een psychische vlekje te hebben en jezelf te moeten branden online voor vrijwilligerswerk en/of werk. 


Kosten:
De kosten voor de workshop zijn 75 euro per persoon. 


Meer informatie:
Meer informatie over de training kan worden verkregen door te mailen naar Guiselaine      

Image

Big Data

De training bestaat uit drie cursusdagen. Tijdens de 1e dag wordt ingegaan op wat big data is, wat de spelregels zijn omtrent big data, ethiek van big data. Daarnaast wordt ingegaan op hoe je big data kan analyseren met behulp van een beslisboom. Tijdens de 2e en de 3e dag wordt ingegaan op verschillende statistische analyses die worden gebruikt bij big data. Voorbeelden hiervan regressie-analyse en clusteranalyse. 

Doelgroep:
Iedereen die geïnteresseerd is in Big data en haar mogelijkheden


Datum/tijd:
De training wordt gegeven op 2, 9 en 16 oktober 2018

Locatie:
De training vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam. 


Docent:
Guiselaine Capella
Guiselaine is sociaal ondernemer en heeft uitgebreide ervaring met klantonderzoek, het opzetten en uitvoeren van enquêtes en data-analyse. Zij combineert haar eigen ervaringskennis in zorg en welzijn met succesvolle productontwikkeling.
David Hidajattoellah.  
David is informaticus, statisticus, wiskundige en docent/onderwijskundige. Hij is gespecialiseerd in statistiek, kunstmatige intelligentie, machine leren en big data. Hij heeft vele jaren ervaring met het doen van statistische analyses en het doceren van wiskunde en statistiek. 


Kosten:
De kosten voor de training zijn 220 euro per persoon.

 
Meer informatie:
Meer informatie over de training kan worden verkregen door te mailen naar Guiselaine  

Image

Bestel de trainingsgids: met ook de In Company Trainingen

Neem contact op via contactformulier of 020-7373369

Image